Horeca en materialencommissie

Op de jaarvergadering is door Henk Dijkstra de suggestie gedaan een kantinecommissie in het leven te roepen die in het clubgebouw wat activiteiten kan gaan organiseren.
Als bestuur zouden wij graag de komende tijd voor alle activiteiten op de Sproakelbarg of elders zoals bij Berenschot met een horecacommissie willen werken zodat per activiteit kan worden afgewisseld.
Voor het beheer van de materialen willen wij ook graag met een commissie werken.

Leden overleg eens met uw echtgenote – levenspartner of het geen leuk idee is om u samen in te zetten voor de ondersteuning van het bestuur.
Graag willen wij eind maart een avond beleggen om met de vrijwilligers het een en ander door te spreken en zo mogelijk een rooster op te stellen voor dit jaar.
Graag opgave voor 20 maart bij het secretariaat.