Onderlinge wedstrijd

Denkt u nog even aan de opgave voor de onderlinge wedstrijd op 19 april. Er kan worden deelgenomen aan 2 menproeven en een vaardigheidsproef. Opgave voor 10 april met vermelding van de naam van het paard- pony en in welke klasse u wilt starten.
Opgave voor een hogere klasse, om alvast te oefenen, mag ook.