Achterhoekbokaal Mennen en Vaardigheid

Vier menverenigingen in de mooie Gelderse Achterhoek gaan in 2015 weer een outdoor competitie om de Achterhoekbokalen mennen en vaardigheid organiseren. Deze bokalen zijn aangeboden door de familie Middelkoop uit Doetinchem.
De competitie wordt gehouden in de volgende plaatsen en op de volgende data:
  • Hamelandse Menners Geesteren gld 25 mei
  • In stap en draf Hengelo gld 6 juni
  • Onder de Zweppe Westendorp 27 juni
  • Menvereniging Winterswijk Winterswijk 26 juli
  • Hamelandse Menners Geesteren gld 5 september

Menners met startpas en hobby/impuls menners uit het hele land kunnen aan deze competitie meedoen, mits ze op welke manier dan ook lid zijn van de KNHS.
De wedstrijden vallen geheel onder de wedstrijdreglementen van de KNHS en tellen dan ook als zodanig mee voor puntenregistratie.

Ter stimulering van de mensport zijn voor de hobby/impuls klasse aparte bekers beschikbaar voor het mennen en de vaardigheid.

De competitie’s zullen in handicap
– paarden / pony’s
– enkel / tweespan / tandem / vierspan
– alle klassen
worden verreden.

Om voor de Achterhoekbokaal Dressuur in aanmerking te komen dienen minimaal 6 dressuurproeven te zijn verreden. Voor de Vaardigheidsbokaal dienen minimaal 3 vaardigheidsproeven te zijn verreden.

De competitie zal worden afgesloten met een slotavond op 5 september in het clubgebouw van de Hamelandse Menners met onder andere een buffet. Nadere informatie hierover volgt zodra de
verenigingen invulling hebben gegeven aan deze avond.
Tijdens deze slotavond zullen de Achterhoek Bokalen worden uitgereikt en de eindstanden worden
bekendgemaakt. Tussenstanden zullen worden gepubliceerd na drie verreden wedstrijden.
Het houden van een slotavond kan betekenen dat de prijsuitreikingen tijdens de individuele wedstrijden beperkt zullen zijn. Hiervoor verwijzen wij naar de afzonderlijke publicaties per organiserende vereniging.

Als is deelgenomen aan boven genoemde wedstrijden worden uw resultaten vanzelf meegenomen in de berekeningen, aparte opgave voor de competitie is niet nodig.
Men dient zich wel per wedstrijd apart op te geven bij de desbetreffende organiserende vereniging.
Zie voor inschrijfgegevens de MDO Wedstrijdkalender 2015, Startlijsten, KNHS Agenda of de
website van de organiserende vereniging.

Wij hopen op veel enthousiaste deelnemers tijdens de vijf wedstrijden.