Boomslepen

Het boomslepen wordt gehouden op zondag 8 november.
Om 10.00 uur zal uitleg worden gegeven over het parcours en het reglement.
Er kan worden deelgenomen met een enkelspan paard / pony en/of met een span paarden/pony’s.
Enige ervaring met het werken in de losse strengen is gewenst.
Opgave graag voor 1 november.