Nieuwe menproeven

Vanaf 1 april moeten op de KNHS-wedstrijden nieuwe menproeven worden gereden Vanaf 1 maart zijn de nieuwe proeven beschikbaar. Om ervaring op te doen is het mogelijk op  19  of  20 maart de nieuwe proeven te rijden op de rijbaan als hiervoor voldoende belangstelling is.

Opgave, met vermelding van de voorkeursdag en welke 2 proeven men wil rijden, kan op de vergadering op 23 februari of per telefoon of mail voor 5 maart bij de secretaris.