Pinksterconcours

Het bestuur wil alle leden, donateurs en andere vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor de geweldige inzet tijdens het Pinksterweekend, waardoor het weer mogelijk was een dergelijke wedstrijd te organiseren op de prachtige terreinen van de fam Berenschot.
Fam Berenschot hiervoor ook nogmaals bedankt.