TDC de Mors-cup wedstrijd / Onderlinge wedstrijd / Oefendag

De belangstelling voor deze dag van zowel onze leden als anderen is zo groot dat wij als bestuur hebben besloten om met 2 menringen te gaan werken.
In de nieuwsbrief van juni hadden wij aangegeven dat alleen de eerste menproef voor de TDC de Mors-cup Mennen zou tellen.
Nu 10 leden zich allemaal voor 2 menproeven hebben opgegeven en wij 2 men-juryleden hebben die dag, hebben wij als bestuur besloten beide proeven te laten tellen voor de Mencup.

Maar voor de strijd kan losbarsten zal er eerst het een en ander opgebouwd moeten worden.
Op zaterdag 30 juli gaan we om 9.30 uur beginnen met het uitzetten van de menbanen en de vaardigheid.
Wij verwachten u allemaal onder het motto — vele handen maken licht werk