Impressie wedstrijd “Onder de Zweppe” 25 juni 2016 afl.1

Hieronder de eerste serie foto’s die een impressie geven van de wedstrijd tellend voor de Achterhoekbokalen bij “Onder de Zweppe” in Westendorp op 25 juni 2016.