Impressie wedstrijd “Onder de Zweppe” 25 juni 2016 afl. 2

Hieronder de tweede serie foto’s van de wedstrijd tellend voor de Achterhoekbokalen bij “Onder de Zweppe” in Westendorp op 25 juni 2016.