Menlessen buiten

Na de Indoor wedstrijd in Barchem op 19 maart is het de bedoeling de menlessen weer buiten te gaan geven op de rijbaan. De lessen worden dan weer op woensdagen gegeven, de vaste dag waarop wij de rijbaan de hele dag tot onze beschikking hebben.
Het is de bedoeling dat we met de belangstellenden voor het volgen van de lessen een overleg organiseren om over tijdstip, kosten enz. te overleggen.
Heeft u belangstelling om mee te doen ????
Graag opgave voor 15 maart.