Nieuwe men voorschriften

De KNHS heeft recent de nieuwe men voorschriften die 1 april 2017 ingaan gepubliceerd.

Als bestuur hebben we gemeend deze voorschriften op 19 maart bij de onderlinge indoor al vast te gaan invoeren.

Korte samenvatting wijzigingen:
voor de samengestelde wedstrijdsport worden de klassen 3 en 4 samengevoegd en wordt de klasse indeling L/M/Z.

Vaardigheid:

  • De afstanden tussen de kegels worden voor de klasse L- 30 cm, M- 25 cm, en Z- en ZZ- 20 cm.
  • De gevraagde snelheid voor de klassen L en M worden iets ruimer, de tijd voor de klasse ZZ wordt 260 m. per minuut. Het L-parcours moet ruimer worden gemeten.
  • De klasse L dient meer voorwaarts te worden gebouwd en in de klasse L mogen minder samengestelde hindernissen worden opgenomen. Het parcoursdeel dat niet mag worden gereden door de klasse L, wordt met  gele vlaggen aangegeven.
  • Marathonwagens dienen minimaal 125 cm., FEI presentatiewagens 140 cm. en sulky’s 90 cm. breed te zijn. Als met een A-pony wordt gereden, moet een vierwielige wagen minimaal 110 cm breed zijn.
  • Er wordt met vaste afstanden gewerkt in de kegelpoorten. Voor marathonwagens is dit 128 cm + 30, 25 of 20 cm. Het voordeel hiervan is dat, als de wedstrijddag per klasse wordt afgewerkt, de kegels minder vaak hoeven te worden verzet.
  • Deelnemers die met een marathonwagen rijden die breder is dan 128 cm. kunnen de wagen laten opmeten waarna  zij meer afstand tussen de kegels krijgen. Dit opmeten moet 2 uur voor aanvang van de wedstrijd worden aangevraagd.

Bij de onderlinge in Barchem hanteren we nog de afstand van de wagens zoals die door A. Ebbekink zullen worden op gemeten. Bij de oefendag 9 april zal zoveel mogelijk al met de vaste afstanden worden gewerkt. Bij de KNHS wedstrijd 5 juni wordt de vaardigheid per klasse afgewerkt.