Bouw clubhuis – situatie half november

Nu het clubgebouw in grote lijnen staat lijkt de voortgang minder hard te gaan. Schijn bedriegt, want er wordt nu hard gewerkt aan de afwerking van de wanden, de elektrische installatie en dergelijke. Ook is er een aanvang gemaakt met het plaatsen van het terras.